Het Wad voor Rottum

Welkom

Wadlopen naar Rottumeroog

Beleef de rijkdom van een van onze laatste wildernissen, de Wadden, ons Werelderfgoed. Maak een prachtige wandeltocht op de grens tussen land en water, door een van de mooiste natuurgebieden van ons land. Daar, op het meest noordelijke punt van Nederland, liggen de onbewoonde Waddeneilanden Rottumeroog en Rottumerplaat, die samen met de begroeide zandplaat Zuiderduintjes het gebied Rottum vormen. Rottum is een van de meest exclusieve wadloopbestemmingen, gelegen in de Natura 2000 gebieden “Waddenzee” en “Noordzeekustzone”. Het is een van de belangrijkste rustplaatsen en “kraamkamers” voor zeehonden en foerageer- en broedgebieden voor vogels in het Waddengebied en is daarom permanent afgesloten voor betreding. Al meer dan 50 jaar bieden de ervaren gidsen van Stichting Uithuizer Wad de mogelijkheid om dit prachtige natuurgebied, waar de mens het niet voor het zeggen heeft maar slechts te gast is, te ervaren.

Stichting Uithuizer Wad is een van de wadlooporganisaties die vergunning hebben om jaarlijks een beperkt aantal wadlooptochten door dit bijzondere gebied te organiseren. Een uniek avontuur waarvoor u de hele dag moet uittrekken en waarbij we beide gezichten van het Waddengebied zien: bij laagwater maken we een sportieve wandeltocht van 4 uur over de bodem en door de geulen van de Waddenzee, waarna we met opkomend water in 4 uur terugvaren naar het vaste land!

LET OP:

Dit seizoen moeten we tijdens de wadlooptocht naar Rottumeroog in de eerste kilometer van de tocht over een afstand van zo’n 600 meter diepe slik (tot boven de enkels!) doorkruisen. Dat maakt dat de tocht dit jaar moet worden geclassificeerd als "zwaar" en alleen geschikt is voor deelnemers met een uitstekende fysieke conditie, bij voorkeur met enige wadloopervaring.

 Tochten 2022

Maand

Datum

Verzamellocatie

Aanvang

Plaatsen

Opmerking

Mei

zondag 22 mei

Lauwersoog

06:15

BESCHIKBAAR

Max. 25 deelnemers

Juni

zaterdag 11 juni

Lauwersoog

10:45

BESCHIKBAAR

 

Juli

zaterdag 09 juli 

Lauwersoog

09:00

BESCHIKBAAR

Max. 25 deelnemers

Augustus

zaterdag 06 augustus

Lauwersoog

07:15

BESCHIKBAAR

 

September

zondag 04 september

Lauwersoog

06:45

BESCHIKBAAR

 

 

zaterdag 17 september

Lauwersoog

06:00

BESCHIKBAAR

 

 

Dit zijn de enige data waarop Stichting Uithuizer Wad wadlooptochten naar Rottumeroog zal lopen. De mogelijkheden om in het gesloten Natuurgebied Rottum wadlooptochten te organiseren zijn beperkt en strikt gereguleerd. Dat maakt dat we alleen op vooraf vastgestelde dagen kunnen lopen.

Voor de wadlooptocht naar Rottumeroog moeten wij een boot huren om ons van het eiland terug te varen naar de haven van Lauwersoog. De tocht zal alleen door kunnen gaan als er zich voldoende deelnemers melden om de kosten van de boot te dekken.

Per tocht zijn maximaal 40 plaatsen beschikbaar. De indicatie VOL achter een datum betekent dat u zich niet meer voor de tocht kunt aanmelden. BESCHIKBAAR betekent dat er nog plaatsen vrij zijn.

Prijs

De prijs voor deelname aan een wadlooptocht naar Rottumeroog met Stichting Uithuizer Wad is €45,00 per persoon. Dat is inclusief vervoer per touringcar van ons verzamelpunt te Lauwersoog naar ons vertrekpunt van de dijk achter het dorp Uithuizen, en inclusief de prachtige boottocht van Rottumeroog terug naar de haven van Lauwersoog.

Af en toe bieden we u de bijzondere mogelijkheid om een nachtelijke wadlooptochten naar Rottumeroog te maken. Zo’n nachttocht wordt gepland rond volle maan, dus als het enigszins helder weer is, vertrekken we bij maanlicht en zien we onderweg de zon opkomen boven het wad! Prijs voor deelname aan een nachttocht naar Rottumeroog is €55,00 per persoon. Dat is inclusief ontbijt op de boot.

Aanmelden

Om u aan te melden voor deelname aan een van onze tochten kunt u een e-mail sturen aan info@wadlopen.nl met daarin:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer
  • De datum van de tocht waarvoor u wilt reserveren
  • Het aantal personen waarvoor u wilt reserveren

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bevestiging van uw aanmelding en verdere informatie over de tocht.

Vragen

Als u vragen heeft over wadlopen met Stichting Uithuizer Wad kunt u contact opnemen via e-mail: info@wadlopen.nl
Meer informatie kunt u vinden op onze Facebookpagina Wadlopen naar Rottumeroog

De tocht

Voor de wadlooptocht naar Rottumeroog verzamelen we ons te Lauwersoog, waar we de auto’s parkeren. Vervolgens worden we per touringcar in zo’n 45 minuten naar ons vertrekpunt gebracht, in de Emmapolder ten noorden van het dorp Uithuizen. Daar worden we afgezet midden in het natuurgebied “Uithuizerwad”, dat wordt beheerd door Natuurmonumenten. Dit natuurgebied bestaat uit het buitendijkse kweldergebied en het binnendijks aangelegde Ruidhorn, een gebied met ondiepe plassen met “zoute kwel”. Het eerste deel van de tocht lopen we dan zo’n 12 à 13 kilometer vanaf de zeedijk in noordelijke richting, over de bodem van de Waddenzee naar het strand aan de zuidkant van Rottumeroog. Een stevige wandeltocht van zo’n 4 uur over de kwelder, door de landaanwinningswerken en het kustdal, door de geulen van het Uithuizerwad, en over de zandplaten van Rottum. Daarbij moeten we in het eerste deel van de tocht een stuk van zo’n 600 meter met taai slik (tot boven de enkels) doorkruisen. Dat maakt dat de tocht dit seizoen behoorlijk zwaar is, en alleen geschikt voor mensen met een goede fysieke conditie en enige wadloopervaring! Gelukkig hebben we na een uur lopen het zwaarste deel van de tocht achter de rug en wordt de ondergrond steeds beter te belopen.

Bij Rottumeroog aangekomen, mogen we om de natuur niet te verstoren het eiland zelf niet betreden. In een geul iets ten zuiden van het eiland ligt het schip “de Noordster” op ons te wachten. De Noordster is een voormalige garnalenvissersboot met eenvoudige voorzieningen (o.a. toilet en de mogelijkheid om soep, broodjes, en een drankje te kopen) en een van twee schepen die toestemming hebben om het gebied Rottum te betreden. Nadat we aan boord zijn gegaan en droge kleding aantrekken, kunnen we om ons heen met de intredende vloed land in zee zien veranderen. En zo gauw het waterpeil in de geul voldoende is gestegen, beginnen we aan het tweede deel van ons avontuur: de prachtige, 4 uur durende vaartocht van Rottum terug naar de haven van Lauwersoog. Een unieke tocht waarbij we voorzichtig, al slingerend een weg moeten zoeken tussen de zandplaten van het oostelijke Waddengebied, waarbij de zeehonden ons nieuwsgierig bekijken. We passeren de wantijen van Rottumerplaat en Schiermonnikoog, en als we uiteindelijk terugkeren in de haven van Lauwersoog, zijn we in totaal zo’n 10 uur onderweg geweest! In de haven legt de boot aan vlak bij parkeerplaats P4, vanwaar u na een lange en enerverende dag weer huiswaarts kunt keren.